Trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong Tiếng Anh - The present perfect continuous

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

Được đề xuất cho bạn