Trắc nghiệm tổng hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập tổng hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn