Trắc nghiệm Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh - The present continuous

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiện quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn