Trắc nghiệm Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh - The present continuous

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiện quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn