Trắc nghiệm Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh - Tag question

Để rèn luyện và củng cố kiến thức lý thuyết vừa học về câu hỏi đuôi, mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm Tag question. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

Được đề xuất cho bạn