ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 143 SGK Lịch sử 8

Giải bài 4 tr 143 sách GK Sử lớp 8

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX:

  • Mục đích: Đánh Pháp cứu nước, giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới theo thể chế cộng hòa hoặc quân chủ lập hiến.
  • Thành phần tham gia và lãnh đạo: Nhà Nho yêu nước tiếp thu được nền học vần mới của Tây Phương, nhiều tầng lớp xã hội mới hình thành sau khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp .

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 143 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1