RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

Giải bài 3 tr 17 sách GK Sử lớp 8

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
 • Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến), có các sự kiện:
  • Ngày 14 - 7 - 1789, tấn công pháo đài - nhà ngục Ba-xti
  • Tháng 8 - 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  • Tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp,xác lập chế dộ quân chủ lập hiến
  • 4/1792, Liên minh Áo - Phổ can thiệp chống phá cách mạng Pháp.
 • Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa):
  • Tháng 9 - 1972, thành lập nền cộng hòa
  • Ngày 21 - 1 - 1793, xử tử vua Lu-i XVI
  • Ngày 2 - 6 - 1793. nhân dân nổi dậy khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.
 • Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh)
  • 2 - 6 - 1793 dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spi-e nhân dân Pải đã khởi nghĩa lật đổ tư sản công thương đưa phái Giacobanh lên nắm quyền.
  • Phái Giacobanh thi hành các chính sách tiến bộ, giành thắng lợi bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng bảo vệ cách mạng
  • 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. Robespie và những người cách mạng bị bắt. Cách mạng kết thúc

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 17 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)