YOMEDIA

Bài tập 3 trang 143 SGK Lịch sử 8

Giải bài 3 tr 143 sách GK Sử lớp 8

Lập bảng thống kê về tình hình giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo mẫu sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giai cấp tầng lớp

Nghề nghiệp

Thái độ đối với độc lập dân tộc

Địa chủ phong kiến

Kinh doanh ruộng đất, bóc lột, địa tô

Đánh mất ý thức dân tộc, làm tay sai cho đế quốc.

Nông dân

Làm ruộng, đóng mọi thứ thuế

Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh.

Họ là lực lượng cách mạng đồng bào.

Công nhân

Bán sức lao động, làm thuê

Kiên quyết chống đế quốc, giành độc lập, xóa bỏ chế độ phong kiến.

Họ là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Tư sản

 

Kinh doanh công, thương nghiệp

Chưa có thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng đầu thế kỉ XX.

Một bộ phận có ý thức dân tộc, nhưng cơ bản là thỏa thiệp với đế quốc.

Tiểu tư sản

Làm công, ăn lương, buôn bán nhỏ

Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nc đâu thế kỉ XX.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 143 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 • minh dương

  Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? Đó là những bậc nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  nêu chính sách về văn hóa giáo dục của pháp ở việt nam cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

  cho biết các chính sách về văn hóa giáo dục của pháp ở việt nam có phải để khai hóa văn minh không vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  1. Vì sao nước Nga lại có hai cuộc cách mạng? Nêu ý nghĩa lịch sử của hai cuộc cách mạng đó (cách mạng tháng 2 và cách mạng tháng 10 Nga)

  2. Khẩu hiệu đấu tranh trong phong trào Ngũ Tứ có gì mới và khác so với khẩu hiệu đấu tranh của cuộc cách mạng Tân Hợi?

  3. Tại sao khi xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp lại chọn cửa biển Đà Nẵng là địa điểm tấn cống đầu tiên?

  4. Tại sao khi thất bại trong kế hoạch ''đánh nhanh thắng nhanh'' ở Đà Nẵng, Pháp lại đánh vào Gia Định mà không lựa chọn một tỉnh nào khác?

  (Please hepl me. Mình đang cần gấp lắm, thanks các bạn nhiều lắm)

  #Lyly

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA