YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 151 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 151 sách GK Sử lớp 8

So sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh (Chủ trương, biện pháp, khả năng thực hiện, tác dụng, hạn chế,...).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giống nhau: Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những sĩ phu phong kiến chịu ảnh hưởng các tư tưởng tư sản tiến bộ, đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước để tìm con đường giải phóng dân tộc. Con đường đó theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Sự khác nhau của hai ông thuộc về phương pháp: Phan Bội Châu chủ trương bạo động, Phan Châu Trinh chủ trương cải cách.

 • Phan Bội Châu
  • Chủ trương:
   • Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu”, kiên trì chủ trương dùng bạo lực giành độc lập.
   • Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam.
  • Biện pháp:
   • Tổ chức phong trào Đông Du, đưa học sinh sang Nhật học, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp cứu nước
   • Bạo động, ám sát.
 • Phan Châu Trinh
  • Chủ trương:
   • Đấu tranh ôn hòa, công khai, dựa vào Pháp để đánh đổ vua quan phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập
   • Kêu gọi dân quyền, dân sinh, dân khí.
  • Biện pháp:
   • Cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh.
   • Mở trường theo lối mới để nâng cao dân trí
   • Vận động đổi mới “phong hóa”, cải cách lối sống, bài trừ mê tín dị đoan.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 151 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF