ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 151 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 151 sách GK Sử lớp 8

Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương theo các mục sau:

Khởi nghĩa Thời gian                   Người lãnh đạo                 Địa bàn hoạt động         Nguyên nhân thất bại                              Ý nghĩa, bài học

 

 

         
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
Tên khởi nghĩa Ba Đình (1686-1887) Bãi Sậy (1885-1889) Hương Khê (1885-1895)
Người lãnh đạo Phạm Bành, Đinh Công Tráng Nguyễn Thiện Thuật Phan Đình Phùng
Địa bàn hoạt động Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hóa) Bãi Sậy (Hưng Yên) Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
Nguyên nhân thất bại Các cuộc khởi nghĩa diễn ra thiếu sự phối hợp, chiến đấu đơn độc, tư tưởng "Trung quân ái quốc" không còn phù hợp, só sánh lực lượng chênh lệch
Ý nghĩa Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí chống ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc
Bài học Phải đoàn kết toàn dân, có tư tưởng và giai cấp tiên tiến lãnh đạo, có chiến thuật đánh giặc phù hợp

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 151 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1