YOMEDIA

Bài tập 1 trang 143 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 143 sách GK Sử lớp 8

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những chính sách ở Việt Nam là:

 • Chính sách chính trị
  • Thành lập Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào do toàn quyền người Pháp chỉ huy
  • Chia nước ta làm 3 xứ với 3 chế độ cai trị
  • Bắc Kì là xứ nửa bảo hộ
  • Trung Kì theo chế độ bảo hộ
  • Nam Kì theo chế độ thuộc địa
  • Đứng đầu xứ và tỉnh là các quan người Pháp
  • Dưới tỉnh là phủ, dưới phủ là huyện, dưới huyện là làng xã. Đứng đầu là các quan người Việt
 • ⇒ Bộ này chính quyền do Thực dân Pháp chi phối
 • Chính sách kinh tế
  • Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, bóc lột bằng phát canh thu tô
  • Công nghiệp: Tập trung vào khai thác than và kim loại
  • Tập trung sản xuất xi-măng, điện nước, giấy, .... đem lại nguồn lợi lớn
 • GTVT:
  • Xây dựng hệ thống giao thông vận tải như các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy để bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh
  • Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường mua bán hàng hóa
  • Tăng cường thu thuế và bắt lao dịch
 • Chính sách văn hóa - giáo dục
  • Duy trì chế độ giáo dục phong kiến
  • Mở thêm trường học mới cùng các cơ sở văn hóa y tế phục vụ cho người Pháp
 • Chính sách ngu dân hóa để dễ bề cai trị

Tác động của c/s khai thác đó đối với kinh tế - xã hội VN: đã có nhiều biến đổi

 • Các vùng nông thôn
  • G/c địa chủ
  • Xuất hiện ngày càng nhiều câu kết làm tay sai cho TDP
  • Một số bộ phận địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần yêu nước
  • G/c nông dân
  • Cuộc sống của người nông dân lâm vào cảnh nghèo khổ
  • Nông dân có ý thức dân tốc sâu sắc sẵn sàng tham gia các cuộc đấu tranh dành tự do và no ấm
 • Đô thị phát triển, xuất hiện nhiều đô thị mới, tầng lớp tư sản đầu tiên xuất hiện, tiểu tư sản ngày càng đông, hình ảnh giai cấp vô sản

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 143 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 • khanh nguyen

  nêu chính sách về văn hóa giáo dục của pháp ở việt nam cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

  cho biết các chính sách về văn hóa giáo dục của pháp ở việt nam có phải để khai hóa văn minh không vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  1. Vì sao nước Nga lại có hai cuộc cách mạng? Nêu ý nghĩa lịch sử của hai cuộc cách mạng đó (cách mạng tháng 2 và cách mạng tháng 10 Nga)

  2. Khẩu hiệu đấu tranh trong phong trào Ngũ Tứ có gì mới và khác so với khẩu hiệu đấu tranh của cuộc cách mạng Tân Hợi?

  3. Tại sao khi xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp lại chọn cửa biển Đà Nẵng là địa điểm tấn cống đầu tiên?

  4. Tại sao khi thất bại trong kế hoạch ''đánh nhanh thắng nhanh'' ở Đà Nẵng, Pháp lại đánh vào Gia Định mà không lựa chọn một tỉnh nào khác?

  (Please hepl me. Mình đang cần gấp lắm, thanks các bạn nhiều lắm)

  #Lyly

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế xã hội việt nam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA