ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 113 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 113 sách GK Sử lớp 8

Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy lựa chọn 1 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính của lịch sử hiện đại từ năm 1917- 1945

Niên đại

Những sự kiện chính

Kết quả

Tháng 2-1917

Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi 

- Lật đổ chế độ Nga Hòang 

- Hai chính quyền song song tồn tại  

7-11-1917

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga thắng lợi  

- Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản 

- Thành lập nước Cộng hòa Xô viết  và chính phủ Xô Viết , xóa bỏ chế  độ người bóc lột người , xây dựng chế độ mới  

1918-1921

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyến xô Viết  

Xây dựng hệ thống chính trị – nhà nước mới, thực hiện các cải cách xã hội chủ nghĩa , đánh thắng thù trong giặc ngoài.

1921-1941

Liên Xô xây dựng CNXH 

- Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp 

- Liên Xô từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN .

1918-1923

Cao trào cách mạng ở Châu Âu, châu Á.

- Các Đảng Cộng sản thành lập

Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào 

1924-1929

Thời kỳ ổn định và phát triển của CNTB 

Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh, chính trị ổn định

1929-1933

Khủng hoảng kinh tế ở Mỹ và lan rộng ra tòan thế giới tư bản 

Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp, bất ổn về chính trị 

1933-1939

 Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hỏang kinh tế

- Đức- Ý- Nhật  phát xít hóa chế độ chính trị, chuẩn bị chiến tranh bành trướng xâm lược 

- Anh- Pháp- Mỹ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản 

1939-1945

 Chiến tranh thế giới thứ hai 

- Thế  giới  trong tình trạng chiến tranh 

- CNPX Đức – Ý -Nhật  thất bại hoàn toàn

- Thắng lợi về Liên Xô, các nước đồng minh và nhân loại tiến bộ trên tòan thế giới 

Chọn một số sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1917-1945, giải thích lý do chọn sự kiện đó:
  • Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công, chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực ở một nước đã tác động to lớn đến tình hình thế giới 
  • Phong trào cách mạng ở các nước tư bản Âu- Mỹ 1918-1923 lên cao và có bước chuyển biến mới, ở nhiều nước Đảng Cộng sản ra đời, Quốc tế Cộng sản thành lập và lãnh đạo cách mạng đi theo con đường cách mạng tháng Mười 
  • Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Châu Á, cùng với sự phát triển của phong trào tư sản, giai cấp tư sản bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng
  • Sau vài năm phát triển, các nước tư bản lâm vào cuộc khủng hỏang kinh tế  1929-1933 dẫn đến sự thắng lợi và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít  Đức, Ý, Nhật. Trong khi đó  để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, Anh-Pháp-Mỹ thực hiện cải cách kinh tế – xã hội 
  • Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc một thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

 

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 113 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1