YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 SGK trang 17 Lịch sử lớp 8

Giải bài 1 sách GK tr 17 Sử lớp lớp 8

 Lập bảng niên biểu cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Thời gian Sự kiện
 5/5/1789 Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập bị đẳng cấp thứ 3 phản đối.
  Ngày 14/7/1789 Quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
Tháng 9 - 1791 Thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập hiến).
Tháng 4/1792 Chiến tranh giữa Pháp với liên minh phong kiến Áo - Phổ.

 Ngày 11/7/1792 

Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước.
Ngày 10/8/1792 Quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập chính quyền công xã cách mạng (phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.
 Ngày 21/9  Quốc hội tuyên bố lập nền Cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua.
Đầu năm 1793 Nước Pháp đứng trước những khó khăn mới: thù trong, giặc ngoài
Ngày 31/5/1793  Quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày 2/6).

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 SGK trang 17 Lịch sử lớp 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON