ADMICRO
VIDEO

Bài tập 6 trang 89 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 6 trang 89 SBT Lịch Sử 7

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

- Nguyên nhân thắng lợi :

- Ý nghĩa lịch sử :

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Phong trào Tây Sơn thắng lợi là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

- Ý nghĩa lịch sử :

+ Phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

+ Phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 89 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON