ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 80 SGK Lịch sử 7

Giải bài 3 tr 80 sách GK Sử lớp 7

Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Đánh giá nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly: 

  • Là một nhân vật lịch sử có tài năng (những chính sách của ông được thực hiện khi ông còn là 1 quan lại) 
  • Là người yêu nước tiến bộ
  • Là nhà cải cách nổi tiếng của nước ta thời phong kiến

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 80 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1