RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 7

Giải bài 3 tr 5 sách GK Sử lớp 7

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 Ý nghĩa lịch sử: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh (Trung Quốc). Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc - thời Lê sơ.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1