ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 81 SGK Lịch sử 7

Giải bài 2 tr 81 sách GK Sử lớp 7

Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông - Nguyên thời Trần:

- Thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi cuộc kháng chiến

- Đường lối chống giặc trong mỗi cuộc kháng chiến 

- Những gương tiêu biểu về lòng yêu nước, bất khuất trong mỗi cuộc kháng chiến

- Một vài ví dụ về tinh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến của dân tộc

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của những cuộc kháng chiến thời lí, trần

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
Tên cuộc kháng chiến

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

Chống Tống

10/1075

3/1077

Chống Mông- Nguyên

Lần 1

1/1258

29/1/1258

Lần 2

1/1285

5/1285

Lần 3

12/1287

4/1288

Đường lối đánh giặc:

  • Chống Tống: chủ động đánh giặc, buộc giặc phải đánh theo cách đánh của ta.
  • Chống Mông- Nguyên: “vườn không nhà trống”.

Tấm gương tiêu biểu

  • Thời Lý: Lý Thường Kiệt, Lý Kế Nguyên…
  • Thời Trần: Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông…

Nguyên nhân thắng lợi:

  • Nhờ tinh thần hy sinh, quyết chiến quyết thắng của quân dân và quân đội nhà Trần .
  • Mưu trí, sáng tạo trong chiến lược của Vua Trần và Trần Hưng Đạo.
  • Cách đánh giặc đúng “Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh”; “đỏan binh thắng trường trận”.
Ý nghĩa lịch sử:
  • Đập tan tham vọng xâm lược của quân thù, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
  • Củng cố niềm tin và xây dựng khối đoàn kết toàn dân.
  • Kế hoạch bành trướng xuống phương Nam và Đông Nam Á bị phá tan.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 81 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1