RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 7

Giải bài 2 tr 73 sách GK Sử lớp 7

Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nguyên nhân Văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển : Cần lưu ý đến các nguyên nhân đã thúc đẩy văn học, khoa học giáo dục phát triển như nhà nước chăm lo đến giáo dục, có những chính sách đào tạo (mở rộng trường học Quốc tử giám, lập trường học ờ các lộ, phủ quanh kinh thành, các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều, đào tạo được nhiều nho sĩ, trí thức nhân tài (tiến sĩ, trạng nguyên). Nhờ đó, đội ngũ các nhà văn, thơ ngày càng nhiều, sau các lần kháng chiến thắng lợi kinh tế phát triển, xã hội thái bình, đội ngũ trí thức nho học càng thêm tự hào, yêu quê hương, đất nước.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1