YOMEDIA

Bài tập 1 trang 81 SGK Lịch sử 7

Giải bài 1 tr 81 sách GK Sử lớp 7

Thời Lí, Trần nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian, lực lượng quân xâm lược)

ADSENSE

Gợi ý trả lời

Tên triều đại Thời gian Số binh lính và tên cuộc xâm lược
1075-1077

Chống quân xâm lược Tống

Gồm:10 vạn bộ binh;1 vạn ngựa;20 vạn dân phu

Trần 1258 Chống quân Mông Cổ gồm 3 vạn quân
Trần 1285;1287-1288 Chống quân Nguyên.Tổng cộng gồm 80 vạn quân(50 vạn quân ở cuộc đầu tiên;30 vạn quân ở cuộc sau)

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 81 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA