ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 80 SGK Lịch sử 7

Giải bài 1 tr 80 sách GK Sử lớp 7

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly:

Lĩnh vực

Nội dung cuộc cải cách

Chính trị
 • Cải tổ hàng ngũ võ quan.
 • Thay thế võ quan cao cấp không phải họ Trần nhưng thân cận và có tài năng.
 • Đổi 1 số đơn vị hành chánh cấp trấn, các quan về các lộ thăm dân.
 • Cho cho xây dựng kinh thành mới bằng đá kiên cố ở An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) gọi là Tây Đô (phân biệt với Thăng Long, được đổi thành Đông Đô) thường gọi là Thành nhà Hồ.
Kinh tế
 • 1396 phát hành tiền giấy cấm dùng tiền bằng đồng.
 • 1397 ban hành chính sách hạn điền(để hạn chế hạn chế ruộng đất của vương hầu, quan lại, địa chủ; làm suy yếu thế lực Họ Trần )
 • Năm 1402 định lại thuế.
Xã hội
 • Ban hành chính sách hạn nô (1401)(để quy định số lượng nô tỳ của vương hầu quý tộc quan lại, số thừa sung công.)
 • Bắt nhà giàu bán thóc cho dân, chữa bệnh cho dân.
 • Người không có ruộng, đàn bà góa, không phải nộp thuế.
Văn hóa, giáo dục
 • Chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử, giảm bớt số sư tăng.
 • Dịch chữ Hán sang chữ Nôm.
Quân sự
 • Làm lại sổ hộ để tăng quân số, sản xuất vũ khí
 • Năm 1397 dời đô vào Thanh Hóa, cho xây thành Tây Đô ở An Tôn- Vĩnh Lộc – Thanh Hóa , thành Đa bang ở Hà Tây.
 • Sản xuất vũ khí, bố trí phòng thủ nơi hiểm yếu.
 • Thể hiện kiên quyết bảo vệ tổ quốc.

 

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 80 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1