YOMEDIA

Bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 7

Giải bài 1 tr 73 sách GK Sử lớp 7

Em có nhận xét gì về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cần lập bảng thống kê tình hình từng lĩnh vực, chú ý đến những thành tựu nổi bật; so sánh, đối chiếu với thời Lý để nêu lên nhận xét về sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển hơn thời Lý.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>