ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 86 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.1 trang 86 SBT Lịch Sử 7

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là

A. Nguyễn Nhạc.

B. Nguyễn Huệ.

C. Nguyễn Lữ.

D. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 86 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON