ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 41 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 3 trang 41 SBT Lịch Sử 6

Kết quả lớn nhất mà nhân dân Lạc Việt và Tây Âu đạt được trong cuộc kháng chiến chống Tần là

A. làm cho quân Tần tiến, thoái đều không được.

B. người Việt đã đại phá được quân Tần.

C. người Việt đã giết được Hiệu uý giặc là Đồ Thư.

D. nhà Tần phải rút quân, nền độc lập và chủ quyền dân tộc được giữ vững.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Kết quả lớn nhất mà nhân dân Lạc Việt và Tây Âu đạt được trong cuộc kháng chiến chống Tần là nhà Tần phải rút quân, nền độc lập và chủ quyền dân tộc được giữ vững.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 41 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1