YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 52 SGK Lịch sử 4

Giải bài 3 tr 52 sách GK Sử lớp 4

Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hoá tiêu biểu cho giai đoạn này?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm. Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông là hai trong những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền đến ngày nay.
  • Vua Lê Thánh Tông sáng lập ra hội Tao Đàn
  • Tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và một số phong tục tập quán của nhân dân ta.

-- Mod Lịch Sử 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 52 SGK Lịch sử 4 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON