YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 220 SGK Lịch sử 12

Giải bài 1 tr 220 sách GK Sử lớp 12

Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

*Những thắng lợi lịch sử:

  • Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.
  • Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”.
  • Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975.
  • Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986.

* Nguyên nhân cơ bản của thắng lợi cách mạng:

  • Nhân dân ta đoàn kết một lòng, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu kiên cường dũng cảm vì độc lập tự do. Truyền thống đó của dân tộc được phát huy cao độ trong thời kì cách mạng do Đảng lập ra.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là đội tiên phong và là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ là nhân tố thắng lợi hàng đầu, chi phối các nhân tố khác của cách mạng Việt Nam.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 220 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON