YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 120 SGK Lịch sử 12

Giải bài 1 tr 120 sách GK Sử lớp 12

Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến như thế nào cao trào kháng Nhật cứu nước?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến cao trào kháng Nhật cứu nước:

  • Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào các hội Cứu nước, bên cạnh công nhân, nông dân còn có các tầng lớp nhân dân khác, kể cả binh lính trong quân đội Pháp và ngoại kiều có tinh thần chống phát xít.
  • Từ đây, toàn bộ cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, Mặt trận đã đấy mạnh xây dựng lực lượng về mọi mặt, lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước và tổng khởi nghĩa thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 120 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON