ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.11 trang 137 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.11 trang 137 SBT Lịch Sử 12

Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta là gì?

A. Nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước tiến lên

B. Coi giáo dục và đào tạo, khoa học - kĩ thuật là quốc sách hàng đầu

C. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

D. Nắm bắt xu thế phát triển của thế giới, phát huy nội lực trong nước

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.11

 
 

Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta là sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chọn C

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.11 trang 137 SBT Lịch Sử 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1