YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 77 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 7 trang 77 SBT Lịch Sử 11

Liên minh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được biểu hiện như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Năm 1930 Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời mở ra thời kỳ mới của cách mạng  3 nước Đông Dương:

+ Tập hợp – đoàn kết tất cả các giai cấp, các lực lượng trong xã hội.

+ Xây dựng cơ sở của Đảng Cộng sản ở nhiều nơi.

+Đưa phong trào cách mạng phát triển theo xu hướng vô sản.

Trong  những năm 1936-1939 Mặt trận Dân chủ Đông Dương  tập hợp nhân dân chống phát xít và chiến tranh.Một  số cơ sở của Đảng cộng sản Đông Dương  được xây dựng và củng cố  ở Viêng chăng, Phnom Pênh … kích thích  đấu tranh ở Lào và Campuchia

⇒ Liên minh chống Pháp của 3 nước Đông Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 77 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON