YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 36 SBT Lịch sử 11 Bài 8

Bài tập 7 trang 36 SBT Lịch sử 11 Bài 8

Hãy trình bày những điểm giống và khác nhau của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Giống nhau: Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đều có nhiệm vụ xóa bỏ chế độ phong kiến để mở đầu cho tư bản chủ nghĩa phát triển.
 • Khác nhau: Do hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước khác nhau mà hình thức của các cuộc cách mạng tư sản là khác nhau:
  • CMTS Hà Lan: Là CMTS dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.  Báo hiệu một thời đai mới – thời đại của cuộc cách mạng tư sản và bước đầu suy vong của chế độ phong kiến
  • CMTS Anh: hình thức là nội chiến. Đây là cuuộc cách mạng tư sản có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản
  • CMTS Pháp: là cuộc CMTS dân chủ tư sản đi từ thấp lên cao. Là cuộc cách mạng tư sản triệt để, được xem như cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất
  • Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: là cuộc CMTS dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.
  • Đức, Iatalia: Hình thức là đấu tranh thống nhất đất nước
  • Nội chiến Mĩ (1861-1865): là CMTS lần thứ 2 ở Mĩ diễn ra dưới hình thức nội chiến.
  • Cải cách Minh Trị: Là cuộc CMTS diễn ra dưới hình thức một cuộc cải cách do Thiên hoàng Minh Trị lãnh đạo.
  • Về giai cấp lãnh đạo: Thông thường là giai cấp tư sản, nhưng do hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước mà lãnh đạo cách mạng ngoài tư sản còn có quý tộc mới (Anh), chủ nô (Mĩ), Iuncơ (Đức), võ sĩ tư sản hoá (Nhật)…

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 36 SBT Lịch sử 11 Bài 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON