YOMEDIA

Bài tập 7 trang 119 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 7 trang 119 SBT Lịch Sử 11

Hãy ghép sự kiện ở cột B với mốc thời gian ở cột A cho phù hợp.

Cột A:

a) Năm 1918

b) Tháng 6 và 7-1917

c) 22-2-1916

d) 31-8-1917

Cột B:

1. Nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào nghỉ việc 7 ngày chống cúp phạt lương

2. 22 công nhân mỏ bôxít Cao Bằng bỏ trốn, đổng thời 47 công nhân người Thái Bình mới đến cũng chống lại cai thầu

3. Nhiều công nhân mỏ than Phấn Mễ va Na Dương tham gia khởi nghĩa Thái Nguyên

4. Khoảng 700 công nhân mỏ than Hà Tu đốt nhà tên cai thầu vì tội ngược đãi công nhân

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

a - 4 

b - 2

c - 1    

d - 3

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 119 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA