YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 77 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 6 trang 77 SBT Lịch Sử 11

Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia trong những năm 1918-1939 diễn ra như thế nào ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

* Nguyên nhân

– Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa.

– Chính sách khai thác tàn bạo, chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề.

– Đã bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Đông Dương.

* Nét chính của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Đông Dương:

- Khởi nghĩa Ong Kẹo và Comanđam (Lào): Kéo dài 30 năm → phát triển mạnh mẽ.

- Khởi nghĩa Chậu Pachay (Lào): Từ năm 1918 – 1922 → Mang tính tự phát, lẻ tẻ.

- Phong trào chống thuế. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Rôlêphan (Campuchia): kéo dài từ năm 1925 – 1926 → Có sự liên minh chiến đấu của cả 3 nước, sự ra đời của ĐCS Đông Dương đã tạo nên sự phát triển mới của cách mạng Đông Dương

*Nhận xét

- Ở Lào: phong trào đấu tranh phát triển mạnh những mang tính tự phát, chủ yếu ở địa bàn Bắc Lào phong trào cách mạng liên hệ chặt chẽ với Việt Nam.

- Ở Campuchia: phong trào bùng lên mạnh mẽ vào 1825 – 1926, phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng mang tính tự phát, phân tán.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 77 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON