YOMEDIA

Bài tập 6 trang 118 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 6 trang 118 SBT Lịch Sử 11

Hãy điền vào bảng dưới đây mốc thời gian diễn ra các cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiếu sổ cho phù hợp với các sự kiện lịch sử.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

- Tháng 11-1914: Cuộc khởi nghĩa của người Thái ở tây Bắc

- Năm 1918: Đồng bào Mông ở Lai Châu khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo củạ Giàng Tả Chay

- Tháng 11-1918: Binh lính đồn Bình Liêu (ở vùng Đông Bắc) cùng đồng bào các dân tộc Hán, Nùng, Dao nổi dậy

- Từ năm 1916-1935: Đồng bào các dân tộc ở cao nguyên Nam Trung Bộ nổi dậy nhiều lần chống thực dân Pháp

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 118 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA