YOMEDIA

Bài tập 5 trang 118 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 5 trang 118 SBT Lịch Sử 11

Hãy nêu nhận xét vế phong trào Hội kín ở Nam Kì

- Lực lượng tham gia:

- Hình thức hoạt động:

- Địa bàn hoạt động:

- Thực chất của phong trào Hội kín:

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phong trào Hội kín ở Nam Kì

- Lực lượng tham gia: Chủ yếu là nông dân ở Nam Kì

- Hình thức hoạt động: Tôn giáo, mê tín…

- Địa bàn hoạt động: Các tỉnh Nam Kì

- Thực chất của phong trào Hội kín: là phong trào đấu tranh của nông dân – những người bị đè nén đến cùng cực đã vùng lên quyết liệt, nhưng vì thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến nên đã nhanh chóng thất bại

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 118 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA