YOMEDIA

Bài tập 5 trang 111 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 5 trang 111 SBT Lịch Sử 11

Điền những nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Địa chủ:

+ Thái độ chống đế quốc, chống phong kiến:

  • Địa chủ lớn: Không cótinh thần chống Pháp
  • Địa chủ vừa và nhỏ: Ít nhiều cótinh thần chống Pháp

+ Lý do: Một bộ phận địa chủ trở nên giàu có, dựa vào Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên vẫn có tinh thần chống Pháp .

- Nông dân:

+ Thái độ chống đế quốc, chống phong kiến: Là động lực cách mạng to lớn

+ Lý do: vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp. Mất đất, họ đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc ⇒ Đời sống khốn khổ

- Công nhân: 

+ Thái độ chống đế quốc, chống phong kiến: Chủ yếu đấu tranh kinh tế, goài ra còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo

+ Lý do: Lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX còn non trẻ, đang ở trình độ “tự phát”

- Tư sản:

+ Thái độ chống đế quốc, chống phong kiến: Ít nhiều có tinh thần chống Pháp

+ Lý do: Vì khi mới ra đờiđã bị tư sản chính quốc chèn ép

- Tiểu tư sản:

+ Thái độ chống đế quốc, chống phong kiến: Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào vận động cứu nước.

+ Lý do: Là tầng lớp có học thức ⇒ xu hướng mới

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 111 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA