YOMEDIA

Bài tập 4 trang 110 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 4 trang 110 SBT Lịch Sử 11

Hãy mô tả đời sống của người nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp. Mất đất, họ đến các thành phố, công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc. Nông dân Việt Nam là động lực cách mạng to lớn.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 110 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA