YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 75 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 3 trang 75 SBT Lịch Sử 11

Hãy điến mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử sau?

1...Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập.

2...Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-dam.

3...Đảng Cộng sản Mã Lai thành lập.

4...Phong trào chống thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ ở Cam-pu-chia.

5...Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

1. Tháng 5-1920: Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập

2. Năm 1901: Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-dam.

3. Tháng 4-1930: Đảng Cộng sản Mã Lai thành lập.

4. Từ năm 1925-1926: Phong trào chống thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ ở Cam-pu-chia.

5. Từ năm 1930-1931: Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 75 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON