YOMEDIA

Bài tập 3 trang 116 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 3 trang 116 SBT Lịch Sử 11

Hãy nêu một số hiểu biết của em về cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) theo các tiêu chí dưới đây:

a) Lực lượng tham gia: …

b) Kế hoạch tiến hành :…

c) Kết quả: ...

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Lực lượng tham gia: nhân dân và binh lính ở Trung Kì, có sự lãnh đạo của vua Duy Tân.

b) Kế hoạch tiến hành:Dự định phối hợp với binh lính Việt, chủ yếu ở miền Trung nổi dậy khởi nghĩa

c) Kết quả: Thất bại

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 116 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA