YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 75 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 2 trang 75 SBT Lịch Sử 11

Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai .

1. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng .

2. So với những năm đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có những bước tiến rõ rệt cả về mục tiêu, hình thức đấu tranh và giai cấp lãnh đạo.

3. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á do giai cấp vô sản lãnh đạo

4. Năm 1930, ở mỗi nước Đông Dương, giai cấp vô sản đã thành lập được chính đảng của riêng mình

5. Cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp tiêu biểu và kéo dài nhất ở Lào là cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Sai

5. Đúng

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 75 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON