ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 39 SBT Lịch sử 11 Bài 9

Bài tập 1 trang 39 SBT Lịch sử 11 Bài 9

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Trước cách mạng 1905 – 1907, Nga là nước

A. quân chủ chuyên chế.

B. quân chủ lập hiến,

C. thuộc địa nửa phong kiến. 

D. cộng hoà.

2. Trong Chiến tranh thế giới thú nhất, nước Nga thuộc phe

A. Trung lập.               B. Liên minh,

C. Hiệp ưóc.                D. Đổng minh.

3. Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là

A. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

B. nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.

C. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa chậm phát triển.

D. nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

4. Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. vẫn là một đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.

B. bị đẩy vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

5. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917.

B. cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông vào ngày 25-10-1917.

C. cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát-xcơ-va.

D. cuộc nổi dậy của nông dân ở các vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.

6. Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là

A. nền chuyên chính của giai cấp vô sản.

B. chính quyền của giai cấp tư sản.

c. nền quân chủ của quý tộc phong kiến.

D. chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết song song tồn tại.

7. Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã

A. đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc (1914 – 1918).

B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

C. giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

D. giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đế dân tộc ở Nga.

8. Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát đê chỉ đạo cuộc Cách mạng tháng Mười từ

A. Ba Lan.          B. Phần Lan. 

C. Na Uy            D. Thụy Điển.

9. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở thủ đô.

B. đêm 25-10, quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.

C. ngày 27-10, Chính quyền xô viết đuợc thành lập ở Mát-xco-va.

D. đêm 25-10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Trước cách mạng 1905 – 1907, Nga là nuớc

  • Đáp án: A

2. Trong Chiến tranh thế giới thú nhất, nước Nga thuộc phe

  • Đáp án: C

3. Nến kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là

  • Đáp án: C

4. Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

  • Đáp án: D

5. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

  • Đáp án: A

6. Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là

  • Đáp án: D

7. Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã

  • Đáp án: B

8. Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát đê chỉ đạo cuộc Cách mạng tháng Mười từ

  • Đáp án: B

9. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

  • Đáp án: A

 

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 39 SBT Lịch sử 11 Bài 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON