YOMEDIA

Bài tập 1.5 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.5 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Nguyễn Ái Quốc xuất thân từ

A. gia đình trí thức yêu nước.  

B. gia đình công nhân.

c. gia đình nòng dân.

D. gia đinh dân nghèo thành thị.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Nguyễn Ái Quốc xuất thân từ gia đình trí thức yêu nước.  

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 115 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA