YOMEDIA

Bài tập 1.4 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.4 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. đấu tranh kinh tế đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điếu kiện làm việc.

B. bạo động vũ trang.

C. đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động vũ trang. 

D. đấu tranh chính trị.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động vũ trang. 

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 115 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA