YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 74 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.1 trang 74 SBT Lịch Sử 11

Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. có sự liên minh giữa giai cấp vô sản với giai cấp nông dân.

B. có sự liên minh giữa tư sản và vô sản.

C. sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

D. giai cấp tư sản liên minh với phong kiến.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 74 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON