YOMEDIA

Bài tập 1.1 trang 108 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.1 trang 108 SBT Lịch Sử 11

Tính đến năm 1914, số lượng công nhân ở nước ta có khoảng

A. 3 vạn người.

B. 4 vạn người.

C. 5 vạn người.

D. 6 vạn người.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Tính đến năm 1914, số lượng công nhân ở nước ta có khoảng 5 vạn người.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 108 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA