ON
YOMEDIA

Nguyễn Lê Khang's Profile

Nguyễn Lê Khang

Nguyễn Lê Khang

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 39
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (14)

  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 38 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 37 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật) (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 35 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái) (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34 Sự phát sinh loài người) (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 33 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 32 Nguồn gốc sự sống) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 31 Tiến hóa lớn) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 30 Quá trình hình thành loài (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Khang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 29 Quá trình hình thành loài - Sinh học 12) (+1đ) Cách đây 3 tuần

 

1=>1