ON
YOMEDIA

Le Phong's Profile

Le Phong

Le Phong

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 43
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Le Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 33 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Le Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 32 Nguồn gốc sự sống) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Le Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 31 Tiến hóa lớn) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Le Phong: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • Le Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 30 Quá trình hình thành loài (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Le Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 29 Quá trình hình thành loài - Sinh học 12) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Le Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 25 Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Le Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Le Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24 Các bằng chứng tiến hóa) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Le Phong: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng

 

1=>1