ON
YOMEDIA

Nhan Tong's Profile

Nhan Tong

Nhan Tong

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 55
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (19)

  • Nhan Tong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 35 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 54 Thành lập doanh nghiệp) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53 Xác định kế hoạch kinh doanh) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 51 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 50 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15 Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nhan Tong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 14 Công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc) (+1đ) Cách đây 3 tuần

 

1=>1