ON
YOMEDIA

Đặngg Hảii Yếnn's Profile

Đặngg Hảii Yếnn

Đặngg Hảii Yếnn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 90
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (32)

  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 1 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 27 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 24 Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) - Lịch sử 12) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) - Lịch sử 12) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 21 Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 12) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) - Lịch sử 12) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 19 Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) - Lịch sử 12) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Đặngg Hảii Yếnn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 18 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - Lịch sử 12) (+3đ) Cách đây 1 tháng

 

1=>1