ON
YOMEDIA

Tạ Tuyết Băng's Profile

Tạ Tuyết Băng

Tạ Tuyết Băng

18/02/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 58
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (19)

 • Tạ Tuyết Băng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 3 Sự điện li của nước, pH và chất chỉ thị Axit, bazơ) (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 Axit - bazơ và muối) (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng) (+3đ) Cách đây 4 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+3đ) Cách đây 4 tuần
 • Tạ Tuyết Băng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)