ADMICRO

Tăng Lương Gia Hân's Profile

Tăng Lương Gia Hân

Tăng Lương Gia Hân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 52
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (14)

  • Tăng Lương Gia Hân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 9 Bản vẽ chi tiết) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 8 Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 7 Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 6 Bản vẽ các khối tròn xoay) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 5 Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 3 Bài thực hành hình chiếu của vật thể) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 2 Hình chiếu) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Tăng Lương Gia Hân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
ADMICRO

 

ON