ON
YOMEDIA

Hà Trần's Profile

Hà Trần

Hà Trần

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 148
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (69)

  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 37 Địa lý các ngành giao thông vận tải) (+2đ) Cách đây 1 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 31 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp) (+2đ) Cách đây 1 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 Quản lí doanh nghiệp) (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 54 Thành lập doanh nghiệp) (+3đ) Cách đây 2 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53 Xác định kế hoạch kinh doanh) (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 51 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh) (+3đ) Cách đây 2 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 41 Bảo quản hạt, củ làm giống) (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 Mạng thông tin toàn cầu Internet) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 20 Mạng máy tính) (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Hà Trần: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 19 Tạo và làm việc với bảng) (+3đ) Cách đây 3 tuần

 

1=>1