ON
YOMEDIA

Nguyen Xuan Vu's Profile

Nguyen Xuan Vu

Nguyen Xuan Vu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 23
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Nguyen Xuan Vu: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Xuan Vu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Xuan Vu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Xuan Vu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 - My house) (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1